Better Bodies

Better Bodies

Partner of The Year 2016 – Svenskt Kosttillskott

(For the interview in Swedish scroll down)

Better Bodies Partner of the Year: Svenskt Kosttillskott.

During 2016 the e-commerce Svenskt Kosttillskott was appointed Better Bodies Partner of the Year. We met with Morgan Norrestam, founder and CEO, to get an insight in the Swedish success concept.

If we turn back the clock 12 years, we land on the year of 2005. The year when Morgan Norrestam, from a barn on the Swedish countryside, decided to start what is today one of the leading players in the Swedish fitness and sport nutrition industry: Svenskt Kosttillskott.

At the time, Morgan worked as a trainer for a guy who competed in artistic gymnastics at the national team level. The approximately 10 workouts each week put up great demands on effective recovery strategies, and Morgan and his protégé were looking for effective aids.

– We started trying out some supplements and noticed that it gave an effect. That, combined with my own training interest, opened my eyes to the possibility of working with something that I find interesting and that I believe in. So I started Svenskt Kosttillskott.

For Morgan and Svenskt Kosttillskott, it is important that the customer get the right product already at the first purchase. Therefore, education and information is an important part of their business concept.

– Whether we are talking about supplements or clothes, we prefer that the customer buys the right product, rather than several products. If everyone gets satisfied with their purchase, we can build a long term relationship and loyalty.

Better Bodies Partner of the Year

Just three years after Svenskt Kosttillskott saw the light of day, the partnership with Better Bodies started. A partnership that during the previous year accelerated. Morgan believes that the increased sales can be partly explained by the fact that Better Bodies relaunched a large portion of its range.

– In 2016, Better Bodies went from updating the collection a lot with colors to focus more on creating functional products, and not just good-looking ones. I think that is something that appeals to a large part of the customers.

And the successes did not go unnoticed. In fact, the relationship excelled to such a degree that Svenskt Kosttillskott was awarded with the Better Bodies award for Partner of the Year.

– We are very proud over the award. I feel that our brands goes well together and we have had a good relationship for nearly ten years now. I am convinced that the cooperation will continue for at least another ten years.

Award-winning motivation

The Better Bodies prize for 2016 “Partner of the Year” goes to the e-commerce Svenskt Kosttillskott. With their wide range of fitness products and constantly updated range, they are a force to be reckoned with in the industry. Svenskt Kosttillskotts passion for inspiring in training and health is evident in everything that they do, which is in line with the Better Bodies values of a healthy lifestyle. We are in agreement that with targeted training, focus and dedication, everyone can be the best version of their self. Fast deliveries, customer satisfaction, as well as many years of experience in the industry makes Svenskt Kosttillskott a worthy winner that Better Bodies are pleased to continue its successful collaboration with.

Swedish: 

 

Better Bodies Parner of the Year: Svenskt Kosttillskott

2016 utsågs e-handelsföretaget Svenskt Kosttillskott till Better Bodies Partner of the Year. Vi träffade Morgan Norrestam, grundare och VD, för att få en inblick i det svenska framgångskonceptet.

Vi vrider tillbaka klockan i tolv år och landar på året 2005. Året då Morgan Norrestam, från en lada på den svenska landsbygden, bestämde sig för att starta vad som idag är en av Sveriges ledande aktörer i tränings- och sportnutritionsbranschen: Svenskt Kosttillskott.

Vid tidpunkten tränade Morgan en kille som tävlade i artistisk gymnastik på landslagsnivå. De dryga 10 träningspassen i veckan ställde stora krav på rätt strategier för återhämtning, och Morgan och hans adept letade regelbundet efter effektiva hjälpmedel.

– Vi började experimentera en del med kosttillskott och märkte snabbt att det gav en effekt. Det kombinerat med mitt eget träningsintresse gjorde att jag fick upp ögonen för att jobba med något jag trodde på och tyckte var spännande. Så jag startade Svenskt Kosttillskott.

För Morgan och Svenskt Kosttillskott är det viktigt att kunden får rätt produkt redan vid det första köpet. Därför är utbildning och information en viktig del av deras affärsidé.

– Vare sig det gäller kosttillskott eller träningskläder så ser vi hellre att kunden köper rätt produkt, snarare än flera produkter. Om alla blir nöjda med sitt köp kan vi bygga upp en långsiktig relation och lojalitet.

Better Bodies Partner of the Year

Bara tre år efter Svenskt Kosttillskott såg dagsljuset inleddes samarbetet med Better Bodies. Ett samarbete som under föregående år accelererade kraftigt. Morgan tror att den ökade försäljningen delvis kan förklaras av att Better Bodies omlanserade en stor del av sitt sortiment.

– Under 2016 gick Better Bodies från att uppdatera sin kollektion mycket med färger till att fokusera mer på att produkterna ska vara funktionella, inte bara snygga. Jag tror att det är något som tilltalar en stor del av kunderna.

Och framgångarna gick inte obemärkta förbi. Faktum är att samarbetet utvecklades så till den grad att Svenskt Kosttillskott belönades med Better Bodies pris som ”Partner of the Year”.

– Vi är jättestolta över utmärkelsen. Våra varumärken går väl ihop och vi har haft ett bra samarbete i snart tio år nu. Jag är övertygad om att samarbetet kommer fortgå i minst tio år till.

Vinstmotivering

“Better Bodies pris för ”Partner of the Year” går 2016 till e-handelsföretaget Svenskt Kosttillskott. Med sitt stora utbud av träningsrelaterade produkter och ständigt uppdaterade sortiment är de en aktör att räkna med i branschen. Svenskt Kosttillskotts brinnande intresse för att inspirera inom träning och hälsa märks tydligt i allt de gör, vilket går helt i linje med Better Bodies värderingar om en hälsosam livsstil. Vi är rörande överens om att med målinriktad träning, fokus och dedikation kan alla bli sitt bästa jag. Snabba leveranser, nöjda kunder samt många års erfarenhet i branschen gör Svenskt Kosttillskott till en värdig vinnare som Better Bodies gärna fortsätter sitt framgångsrika samarbete med.”